חדשות

 

בימים אלו השלימה צבאן תמיכתה בפיתוח שדרוג והוכחת יכולת מערכת ווסת הלחץ של חברת אומריקס (חברת בת של חברת ETHICON האמריקאית). נוסף על הסיוע בתכן החדש, תמכה צבאן בתכנון וביצוע בדיקות הסביבה והוכחת היכולת כמו גם כתיבת נהלי הייצור העדכניים התומכים בתצורת הייצור החדשה.

 

 

מערכת ווסת הלחץ מאפשרת ריסוס חומר האטימה הביולוגי פיברין (ע"י מכשיר הריסוס EVICEL ) באמצעותו סוגר הרופא המנתח את חתכי הניתוח בסיום ההליך הפולשני. השימוש בווסת הלחץ של חברת OMRIX הינו מחייב בעת שימוש במכשיר ה EVICEL על מנת להשיג את תצורת הריסוס הרצויה והמיטבית בעת ביצוע הליך הריסוס.

 

תפקידי מערכת ווסת הלחץ:

 

  • וויסות לחץ ה CO2 המסופק ע"י מקור לחץ חיצוני הממוקם בקיר בית החולים או ע"י מכל גז דחוס.
  • אספקת הגז המווסת למכשיר הריסוס (EVICEL) בעוצמה הנדרשת לשם השגת הריסוס הרצוי בעת לחיצה על דוושת הרגל של מערכת ווסת הלחץ.

 

רכיבי המערכת:

 
  1. צינור לחץ גבוה חיצוני.
  2. חיבור קצה המתאים לשימוש בגז CO2 בהתאם לתצורת החיבור הנדרשת בארץ היעד.
  3. מד לחץ.
  4. מחבר מסנן סטרילי המתחבר למערכת הריסוס (EVICEL).
  5. ווסת לחץ.
  6. דוושת רגל.
  7. תפס מערכת.

 

 

 

חזור לעמוד חדשות >

chaban