חממת סטארט אפ

 

חממה יצרנית - צבאן מדיקל:

 

 

חממה טכנולוגית (או חממה עסקית) היא גוף עסקי המאפשר ליזמים בשלבים הראשוניים ("Seed")  להקים חברה או עסק, עפ"י רוב על בסיס טכנולוגיה חדשה, שנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח.

 

בחממה מקבלים היזמים לתקופה קצובה של כשנתיים, מימון של כ2-3.5 מש"ח, כתלות באישור המדען הראשי, כמו גם כתלות במיקומה הגיאוגרפי של החממה (חממה הממוקמת באזורי עדיפות כגון בפריפריה, תזכה לתקצוב גבוה יותר מהמדען הראשי).בנוסף יקבל העסק בחממה מקום לפעול מתוכו, סיוע בניהול, בשיווק ובאדמיניסטרציה, עד שיוכל להגיע למוצר מסחרי עצמאי או לגייס הון ממשקיעים נוספים. כמו כן מסייעת החממה ביצירת קשרים עסקיים ואסטרטגיים עבור היזמים ובגיוס השקעת ההמשך. בתמורת מקבלת החממה חלק משמעותי של עד כ 40% מהבעלות על החברה. שלב החממה כרוך לרוב בסיכון כלכלי רב, אך בהתאם לכך גם התמורה מהצלחת החברה בשלב זה הינה גבוהה, חממת סטארט אפ.

 

בתקופת השהות בחממה אמור היזם לבנות תכנית עסקית מסודרת, להוכיח היתכנות טכנולוגית ושיווקית (כולל אבטיפוס או גרסת בטא של המוצר הסופי), ולהביא את המיזם למצב, שבו הוא בשל לגיוס לקוחות ראשונים, להשקעה מסחרית או להצטרפות קרנות הון סיכון ושותפים אסטרטגיים.

 

החיסרון המרכזי של תכנית החממה הטכנולוגית הינו מוגבלות תמיכת החממה בצרכיה הנוספים של חברת ההזנק. כיום, חברת סטארט-אפ המצויה בחממה נדרשת בפנייה עצמאית (ללא סיוע מתאים של החממה) לקבלני משנה רבים עבור סיוע בפיתוח, ייצור אב טיפוס, יצור סדרות ראשונות לניסויים קליניים, ביצוע DFM (design for manufacture ) וכדומה, עובדה אשר מאלצת חברות אלו בהוצאות רבות עוד בטרם הגיעו לשלבי ההפצה והייצור הסדרתי, דבר המצמצם באופן משמעותי את סיכויי חברת ההזנק להצליח, במסגרת התקציב שהוקצב לפרויקט.   

 

בימים אלו שוקדת צבאן אחר איתור שותף עסקי, בסיועו תוכל קבוצת צבאן להקים את החממה היצרנית הראשונה למכשור רפואי בישראל.

 

יכולותיה הגבוהות של קבוצת צבאן, כמו גם תשתיתה הקיימת של הקבוצה בכלל וצבאן מדיקל בפרט, מהווים יתרון אסטרטגי חסר תקדים אשר יסייע בהקטנת סיכון משמעותית של השותף המשקיע. בכוונת קבוצת צבאן להקצות משרדים לחברות ההזנק אשר יתקבלו לתכנית, לספק את כלל התמיכה הנדרשת בהיבטי ניהול ואדמיניסטרציה, כמו גם סיוע בפיתוח - זיווד, תיעוד/בקרת תצורה, חומרה ותוכנה (IN-HOUSE), כמו גם בפיתוח מעגלים מודפסים (מיקור חוץ – באמצעות שותף אסטרטגי). בנוסף, תספק קבוצת צבאן אף את התשתית היצורית הנדרשת לייצור אבי טיפוס וסדרות ראשונות, הרכבות מכאניות וחשמליות, עבודה בחדר נקי, מעבדה וכדומה (IN-HOUSE), חממת סטארט אפ.

 

יכולות תמיכה אלו, ימנעו מחברות החממה מלצאת למיקור חוץ לקבלת התמיכה הנדרשת להתקדמות ואף יצמצמו את משך פיתוח וייצור מוצריהן והגעה ליעדן, עובדות שיצמצמו את הוצאותיהן ויעלו את סיכויי החברה לצלוח את שלבי הפיתוח. ניסיונה הרב של הקבוצה יסייע לאותן חברות ביעוץ טכני לצמצום משך הפיתוח, העלויות העודפות כתוצאה מתכנון לא מושלם של המערכת והכל מתן מענה בזמן תגובה קצר (ריבוי יכולות IN-HOUSE). 

 

קבוצת צבאן תפתח את החממה כחברת בת בה יהיו שותפים המשקיעים וקבוצת צבאן יחדיו, דבר אשר יזכה את החממה בהטבות מס משמעותיות עקב מיקומה בפריפריה. תקציב החממה יקבע מראש ויוקצה לפרויקט רק באישור השותפים העסקיים, כאשר חלק יחסי מתקציב זה יוקצה בשלב ראשון לפרסום החממה, איתור חברות פוטנציאליות והשלמת תשתית בסיס. החממה תאכלס חברות שימצאו בשלבים שונים של מחזור חייהן ותקציב החממה יחולק ביניהם:

 

שלב ראשוני (לפני אב טיפוס/רגולציה).

שלב מתקדם (לפני DFM/הגדרה אחרת).

 

כל משקיע שיבקש להשתתף בפרויקט יהיה רשאי לקבוע לאילו מן התחומים תופנה השקעתו ובהתאמה יקבעו בעתיד תשואותיו וכמוהן סיכוניו.

 

החברות אשר יבחרו לפרויקט, יבחנו בקפידה ויסוננו לראשונה על ידי קבוצת צבאן בהתאם לפוטנציאל המוערך, התוכנית העסקית, השלב בו מצויה החברה והצפי להשלמת הפיתוח אל מול ההשקעה המוערכת להשלמתו ויתחייבו לייצר ולעשות שימוש במשאבי הקבוצה לפרק זמן קצוב מינימלי מוגדר ומוסכם מראש, הכולל גם ייצור סדרתי.

 

חברות שתעבורנה את הסינון הראשוני יבחנו יחד עם השותפים. ניתן יהיה לבחון את קהל היעד בו הוא מעוניין, באם סיכון נמוך (תמורת אחוזים נמוכים יותר) ניתן יהיה לפנות לחברות אשר נמצאות לאחר אישורי CE  ולפני ייצור סדרתי. ואילו באם מבקש שליטה רבה יותר (אל מול סיכון גבוה יותר) ניתן יהיה לפנות לחברות הזנק בשלבי היווסדותם.

 

לאחר סינון צבאן (על פי הכוונת וסיווג המשקיע), תובא חברת ההזנק לאישור המשקיעים השותפים

תוך קביעת תמהיל והיקף ההשקעה הנדרש בחברה האחזקות בתמורתה, אבני דרך וכדומה.

 

קבוצת צבאן תבצע את ניהול החממה השוטף, תוך עדכון התקדמות מתמיד וליווי צמוד של כלל חברות החממה ושותפיה.

 

עלויות השימוש במשאבי הקבוצה יהיו "במחירי עלות", וחלקם יתורגם בפועל להשקעה בחברות, עובדה שתוסיף להקלה המשמעותית שבשהיית חברות ההזנק הללו בחממה היצרנית הייחודית.

 

צבאן פיתוח מכשור רפואי
צבאן מדיקל
עברית